Val till Europaparlamentet 2024

Den 9 juni är det EU-val i Sverige. Använd din röst för att påverka din vardag som EU-medborgare. För att hantera utmaningarna i omvärlden och för att stå upp för demokratin.

Foto: Valmyndigheten

Vad är EU?

Sverige blev medlemsland i EU 1995 – och sedan dess påverkar de beslut som tas i Europaparlamentet i Bryssel alla oss svenskar. Även om Bryssel kan kännas långt bort från Sverige så tas många beslut inom EU som påverkar oss. Exempelvis är största delen av Sveriges lagstiftning ett resultat av förhandlingar mellan EU:s medlemsländer. Och EU-rätt står över svensk lagstiftning.

När du röstar i EU-valet påverkar du politiken på en nivå som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Att rösta är också det bästa sättet att se till att vi kommuninvånare är representerade i olika viktiga EU-beslut. Exempelvis kan det handla om beslut om handel med länder utanför Europa eller regler för stöd till svenskt jordbruk.

EU tar även beslut kring det som kallas fri rörlighet. Det innebär att din röst kan göra det lättare för dig att resa fritt inom Europa, studera eller arbeta i ett annat europeiskt land. Vidare tas många av de beslut som påverkar vår miljö i EU – som regler och lagar för hantering av avfall, utsläpp av farliga ämnen eller rening av luft och vatten.

Varför ska jag som komuninvånare rösta i EU-valet?

Som ett av 27 medlemsländer är Sverige en del av EU och av det europeiska samarbetet. EU-parlamentet har stor makt över vilka lagar som tas fram och hur de utformas.

Uppdaterad: 2024-03-22