Besök Grums kommuns sida på Facebook

Renhållningsordning

Grums kommuns renhållningsordning består av avfallsplan och lokala föreskrifter. De lokala föreskrifterna för avfallshantering innehåller bestämmelser om hur avfall inom Grums kommun ska hanteras.

Avfallsplan för år 2017-2027 har tagits fram i samverkan med Kil, Forshaga och Hammarö kommuner.

Avfallsplan 2017-2027PDF (pdf, 502.6 kB)
Bilaga 1 NulägesbeskrivningPDF (pdf, 155.8 kB)
Bilaga 1a Statistiksammanställning år 2015PDF (pdf, 33.3 kB)
Bilaga 2 Behandlingsanläggningar och nedlagda deponierPDF (pdf, 76 kB)
Bilaga 3 Uppföljning av tidigare avfallsplan 2009-2012PDF (pdf, 38.1 kB)
Bilaga 4 BehovsbedömningPDF (pdf, 31.6 kB)
Bilaga 5 Lagar och förordningarPDF (pdf, 27.1 kB)
Bilaga 6 Redogörelse för samråd
PDF
(pdf, 281.8 kB)Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställningPDF (pdf, 120.6 kB)

I de lokala föreskrifterna för avfallshanteringPDF (pdf, 223.5 kB) finns information om:

  • Vem som har ansvaret för uppkommet avfall
  • Vem som är skyldig att lämna avfall
  • Hämtningsintervaller
  • Hur avfallet skall sorteras
  • Vart man kan lämna sitt utsorterade avfall
  • Vad som krävs för att ansöka om dispens för sophämtning

Denna taxeföreskrift beskriver bestämmelserna mer detaljerat.

Uppdaterad: 2018-12-21