Visselblåsning

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal där medarbetare i kommunens verksamheter och bolag, men också allmänhet, kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden i den kommunala organisationen.

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter, till exempel:

  • Muta
  • Bedrägeri
  • Stöld
  • Jäv
  • En situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
  • När en närstående gynnas
  • Andra lagbrott

Den som anmäler ska känna sig trygg med att anmälan tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Vem kan anmäla?

Medarbetare, förtroendevalda eller om du har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som leverantör, praktikant, arbetssökande eller konsult. Även allmänheten kan göra en anmälan om det finns en misstanke om allvarliga oegentligheter.

Återkoppling och uppföljning

Kommunens visselblåsarfunktion tar emot rapporter om missförhållanden och har kontakt med visselblåsare. Funktionen följer upp det som rapporteras och lämnar återkoppling om uppföljningen till de som slagit larm.

Om visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd för personer som anmäler och rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen.

Anmälan

Digital anmälan görs via kommunens e-tjänst.

Visselblåsarsystem - rapportera missförhållande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag inte använda visselblåsarfunktionen?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter, klagomål eller felanmälan.

Uppdaterad: 2024-05-10
  • Ingen giltig användare vald.