Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Stöd och omsorg

Lättläst information
om stöd
och omsorg.

Budget- och skuldrådgivning
Om du har svårt att klara av din ekonomi
eller har fått för mycket skulder,
då kan du få hjälp av budget- och skuldrådgivningen.
I skuldsaneringslagen står det
att alla kommuner ska ge rådgivning
till personer som har mycket skulder,
alltså är skyldig andra personer eller företag
mycket pengar.

En budget- och skuldrådgivare
kan hjälpa dig att få bättre ordning på din ekonomi.
Du kan också få råd om
vad som gäller för att ansöka om skuldsanering.

Du som har skulder
men som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav
kan få hjälp med
att ta fram betalningsplaner.
Du kan också få hjälp att prata med
och ta fram nya villkor hos fordringsägarna,
alltså de personer som du är skyldig pengar.

Grums kommun köper den här tjänsten
av Karlstad kommun.
Du hittar kontaktuppgifter
på deras webbplats:

Budget- och skuldrådgivning Karlstad kommun
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hemsjukvård
Grums kommun kan ge hemsjukvård
till personer som är 7 år eller äldre.

Kommunen har ansvar för de hälso-
och sjukvårdsinsatser
som är planerade
och där det inte behövs en läkare.

Det är distriktssköterskor, sjuksköterskor
och undersköterskor
som arbetar med hemsjukvård.
Vi ger hemsjukvård i enskilda bostäder,
i kommunens äldrebostäder
och i kommunens gruppbostäder
för funktionshindrade.

Sjuksköterskorna planerar,
utför och följer upp sjukvården.
De utbildar också annan personal
så att personen som behöver
kan få bra och säker vård.
Hemsjukvården arbetar hela dygnet,
alla dagar i veckan.

Det går att få kommunal hemsjukvård
om du inte kan ta dig till
närmaste vårdcentral.
Vi hjälper till exempel till med
att lägga om sår, lägga läkemedel i dosett,
ge injektioner eller behandling med dropp.

Hemsjukvården ger också
rådgivning
vid inkontinensbesvär
och förskriver inkontinenshjälpmedel.
Kommunen har inga egna läkare.
Om du behöver träffa en läkare
ska du ta kontakt med din vårdcentral.
Om du vill komma i kontakt med
distriktssköterskor och sjuksköterskor första gången
kan du ringa till kommunens växel
på telefon 0555-42 000.


Journummer – om du behöver hjälp

Här hittar du telefonnummer som du kan ringa
om du behöver akut hjälp.
Telefonnumren är samma i hela Sverige.
Här finns också telefonnummer som du kan behöva
även om ditt problem inte är akut.

SOS, 112
När det är bråttom
och någon behöver hjälp akut
ring 112.
Då kan du få hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

Socialjouren, 054-540 50 54 eller
054-540 54 14
Om du behöver råd eller stöd
till exempel om våld i din familj
eller om du är orolig för någon annan,
kan du ringa till socialjouren
på kvällar, nätter och helger.

Polisen, 114 14.
Om du vill göra en polisanmälan
eller behöver prata med polisen om något som inte är akut.
Du kan ringa 114 14 var du än är i landet.
De som svarar kopplar dig till rätt ställe.

Om du är utomlands och vill ringa polisen i Sverige
så ringer du 046-77-114 14.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177
Om du har frågor om sjukdomar och vård
kan du ringa 1177 till Sjukvårdsrådgivningen.
De svarar på dina frågor,
bedömer vad du behöver för vård
och hjälper dig till rätt vårdmottagning
när du behöver.
Här arbetar duktiga sjuksköterskor
som har lång erfarenhet.
Sjukvårdsrådgivningen är öppen hela dygnet.

Bris 116 111, Barnens hjälptelefon
Till Bris kan du som är upp till 18 år ringa
om du vill prata med en vuxen.
Samtalet syns inte på telefonräkningen
och du behöver inte berätta vem du är.

Bris Vuxentelefon – om barn, 077-150 50 50
Om du är vuxen
och behöver prata med någon
om frågor och oro som handlar om barn
kan du ringa till Bris Vuxentelefon.
Erfarna personer svarar på samtalen Bris.
Du behöver inte berätta vem du är,
du kan vara anonym.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon
för dig som har blivit utsatt för hot, våld
eller sexuella övergrepp.
Du som är anhörig eller närstående
kan också ringa hit.
Du kan ringa när som helst på dygnet
och samtalet är gratis.
Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren, 0200-21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening
som ger stöd till personer som har blivit utsatta för brott,
blivit vittne till brott
eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.
Om du ska vittna i en rättegång
kan du få stöd av oss.
Det kostar inget.

Nationella hjälplinjen, 020-22 00 60
Hit kan du ringa
om du har en psykisk kris
eller har det svårt i livet.
Du kan få rådgivning och stöd.

Uppdaterad: 2018-04-10